Mesto Mladih, 9. do 17. september 2016. Osem dni kulture, glasbe, športa in delavnic. Več info na; https://www.facebook.com/events/163825924048615/

 

KGŠ-ov info študent: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 (210. javni razpis)

 

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Glavne spremembe, ki jih prinaša razpis, so zoženi nabor deficitarnih poklicev, pogoj, da bo vlagatelj vpisan v 1. letnik in razvrščanje vlog po uspehu. Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2016 do 20. 9. 2016.


Polni naziv razpisa:
 Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 (210. javni razpis)


Rok prijave:
 od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016. Vloge, oddane pred začetkom roka za prijavo, bodo zavržene.


Vrednost razpisa:
 1.200.000,00 EUR


Predmet razpisa:
 Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2016/2017 do zaključka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanje,  ter izpolnjevati druge pogoje zapisane v točki 4. tega razpisa.


Višina štipendije:
 Mesečno 100,00 EUR.


Dostopnost vloge:
 Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.


Priloge k vlogi: Fotokopija spričevala šolskega leta 2015/2016.Če se vlagatelj v šolskem letu 2015/2016 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal.


Način oddaje vlog: Vloge se vložijo na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 210. javni razpis« od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016


Izbirni postopek:


Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

·         višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,

·         višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

 

 

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

·         kamnosek/kamnosekinja,

·         izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,

·         oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,

·         elektrikar/električarka,

·         avtokaroserist/avtokaroseristka,

·         pek/pekarka,

·         mesar/mesarka,

·         mizar/mizarka,

·         zidar/zidarka,

·         klepar-krovec/kleparka-krovka,

·         izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,

·         slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,

·         pečar/pečarka,

·         gozdar/gozdarka in

·         dimnikar/dimnikarka.

Deficitarna področja, ki sta jih predlagali samoupravna narodna skupnost italijanske in madžarske narodne skupnosti, ostajajo enaka kot v razpisu za šolsko leto 2015/2016.

 

Izobraževalni programi poklicno tehniškega izobraževanja (Samoupravna narodna skupnost italijanske narodne skupnosti):

·         ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS).

Izobraževalni programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Samoupravna narodna skupnostmadžarske narodne skupnosti):

·         mehatronik operater/operaterka (DV),

·         strojni tehnik/strojna tehnica (DV),

·         kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV).

 

KGŠ-ov info študent: Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

 

Sklad je 24. 6. 2016 objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. Rok za oddajo vlog je za dijake 7. 9. 2016 in za študente 7. 10. 2016.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

 

Objava razpisa: 24. 6. 2016, spletna stran sklada in portal e-Uprava

 

Rok prijave: 

·         za dijake 7. 9. 2016

·         za študente 7. 10. 2016

Vrednost razpisa: 2.800.000,00 EUR

 

Predmet razpisa: prva dodelitev Zoisove štipendije (v nadaljevanju: štipendija) za posamezno raven izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017. Štipendijo po tem razpisu lahko uveljavljajo tisti, ki:

·         v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala; 

·         prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne.

Pogoji: Za dodelitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati ustrezen izjemni dosežek IN ustrezen šolski ali študijski uspeh. 

Kot šolski oz. študijski uspeh štejejo:

·         zlata matura v Republiki Sloveniji ob prehodu iz srednje šole na študij,

·         uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji ali 

·         ustrezna povprečna ocena. 

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu. Besedilo javnega razpisa in potrebni obrazci so na voljo na tej spletni strani, možno jih je prevzeti tudi osebno na javnem skladu v poslovnem času.

 

Oddaja vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija - novi«.

 

Dodatne informacije: 

·         na spletni strani javnega sklada v poglavju Zoisove štipendije

·         na e-poštnem naslovu zoisi[@]sklad-kadri.si

·         v času uradnih ur telefonsko na številkah 01 434 58 97 ali 01 434 10 83 ali osebno.

KGŠ-ov info študent: Izšel je Javni razpis za ponudnike

 

Izšel je Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018.

Vso potrebno razpisno dokumentacijo najdete na spletnih straneh:

MDDSZ: http://goo.gl/2nyKIz

ŠOULJ: http://www.sou-lj.si/sl/node/92

ŠOUM: http://goo.gl/oeJ2db

ŠOUP: http://goo.gl/2ZXuL1

Študentska organizacija Slovenije

 


 

KGŠ-ov info študent: študentska prehrana

 

Od 15. julija do vključno 15. avgusta bo onemogočeno koriščenje subvencionirane študentske prehrane. Dokler se študentski boni ne vrnejo vam priporočamo, da na spletni strani http://www.jemzdravo.si/ poiščete kratke in enostavne recepte za vašo kuhinjo.

URNIK INFO TOČKE 
PON: 08:00-15.00
TOR: 08:00-15.00
SRE: 11.00-18.00
ČET: 08.00-15.00
PET: 08.00-15.00
KLUB GORIŠKIH ŠTUDENTOV
TRG EDVARDA KARDELJA 1,
5000 NOVA GORICA
ID DDV: SI 98238027
MATIČNA ŠTEVILKA: 5507359000
TEL: 031 323 090

SKIS