Sklic seje občnega zbora

Na svojo pobudo kot predsednik Kluba goriških študentov na podlagi Statuta Kluba goriških študentov sklicujem redno sejo občnega zbora. Seja bo potekala v sredo, 5. decembra 2018, v sejni sobi Kluba goriških študentov, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pričetkom ob 18.00. Sklic občnega zbora in kandidacijski postopek sta objavljena na Info točki KGŠ in spletni strani kluba goriških študentov www.kgs.si. Gradivo po točkah dnevnega reda je dostopno vsem rednim članom po predhodnem povpraševanju na Info točki KGŠ.

Sklic in razpis kandidacijskega postopka

Author: Informator Kgs

Share This Post On