Sklic 1.redne seje Občnega zbora Kluba goriških študentov

Kot predsednik Kluba goriških študentov sklicujem redno sejo Občnega zbora Kluba goriških študentov na dan 30. 12. 2020 ob 17.00h. Zaradi trenutnih razmer v državi in vladnih ukrepov, bo redna seja potekala videokonferenčno preko platforme ZOOM.

Povezava do spletne platforme Zoom in ostala navodila bodo objavljena na spletni strani KGŠ (www.kgs.si) in na povezavi, ki vam bo posredovana 28. 12. 2020.

Dnevni red sklicane redne seje je sledeči:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in način glasovanja
1.1 Način glasovanja na 1. redni seji Občnega zbora KGŠ
1.2 Izvolitev delovnega predsedstva na 1. redni seji Občnega zbora KGŠ
2. Potrditev dnevnega reda
3. Delno finančno poročilo za leto 2020
4. Poročila
   4.1. Vsebinski načrt KGŠ
   4.2. Finančni načrt KGŠ
   4.3. Poročilo predsednika KGŠ
   4.4. Poročilo tajnika
   4.5. Poročilo blagajnika
   4.6. Poročilo Nadzornega senata
   4.7.  Poročilo Častnega razsodišča
   4.8. Poročilo Svetnika v Svetu Zveze ŠKIS in Svetnika v Svetu ŠOLS
5. Sprememba Statuta in ostalih splošnih pravnih aktov KGŠ
6. Razno

Gradivo za sklicano redno sejo Občnega zbora na dan 30. 12. 2020 vam je dostopno na spodaj in na tej povezavi: https://drive.google.com/drive/folders/1UA1ZaBt6YE3HhKfIdO6neEYKEf7XCcnr?usp=sharing

V Novi Gorici, 16. 12. 2020.

Predsednik Kluba goriških študentov,
Matjaž Bratušek

Pravilnik-o-nabavi

Finančni-pravilnik-KGŠ

Statut-KGŠ

Poročila-KGŠ

Author: Informator Kgs

Share This Post On