SKLIC 1. IZREDNE SEJE OBČNEGA ZBORA KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV

Na podlagi sklepa Častnega razsodišča Kluba goriških študentov sklicujem izredno sejo Občnega zbora Kluba goriških študentov na dan 30. 4. 2020 ob 18.00. Zaradi trenutnih razmer v državi s Covid-19, in v zvezi z njim izdanih priporočil Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, bo Občni zbor potekal konferenčno na spletni platformi Zoom. Spletna povezava oziroma link do občnega zbora bo dostopen na spletni strani KGŠ 3 dni pred zasedanjem.

Dnevni red sklicane izredne seje je naslednji:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva Občnega zbora KGŠ
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Razlog za sklic izredne seje občnega zbora KGŠ
  4. Potrditev Pravilnika o nabavi
  5. Potrditev letnega poročila AJPES
  6. Razrešitev članov organov KGŠ z vseh funkcij


Gradivo za sklicano izredno sejo Občnega zbora Kluba goriških študentov bo dostopno na spletni strani www.kgs.si 


V Novi Gorici, 10. 4. 2020


Klub goriških študentov

Sara Grmek

Sklic

Pravilnik o nabavi

AJPES 2019

Dopis Častno razsodišče

Izpis sklepov Časnto razsodišče

Potek 1. izredne seje občnega zbora Kluba goriških študentov

Author: Informator Kgs

Share This Post On