RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE PREDSEDNIKA, ČLANE UPRAVNEGA ODBORA, ČLANE NADZORNEGA SENATA IN ČLANE ČASTNEGA RAZSODIŠČA KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV

Nadzorni senat Kluba goriških študentov razpisuje kandidacijski postopek za volitve na prosta mesta v organe Kluba goriških študentov.

Rok za oddajo kandidatur za vsa razpisana mesta je do vključno 12. 10. 2021. Kandidature za razpisana mesta morajo biti poslane po pošti na sedež Kluba goriških študentov, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Za Častno razsodišče«. Predstavitev kandidatov in volitve bodo potekale na seji Občnega zbora Kluba goriških študentov, dne 31. 10. 2021 na Mostovni s pričetkom ob 17.00 uri.

Kandidature, ne glede na mesto za katero se kandidira, mora vsebovati naslednje podatke:

  • Ime, priimek in naslov stalnega prebivališča kandidata
  • Navedbo funkcije za katero kandidirate
  • Telefonska številka kandidata
  • Elektronski naslov kandidata
  • Potrdilo o nekaznovanosti kandidata
  • Podpisano soglasje o uporabi osebnih podatkov
  • Pisno izjavo, da kandidat ni član organov politične stranke ali njenega podmladka in da ni član organov drugih študentskih organizacij lokalnih skupnosti študentov

Za kandidate smo pripravili tudi obrazce, ki so dostopni na spodnjih povezavah za lažje izpolnjevanje kandidatur. Uporaba le-teh obrazcev ni obvezna.

Ostale informacije, sklic, vabilo in razpis kandidacijskega postopka, ki ste jih člani prejeli po pošti so dostopni v priloženi datoteki.

Sklic, vabilo in razpis kandidacijskega postopka.

Obrazec 1: izjava o politični neopredelitvi

Obrazec 2: soglasje o uporabi osebnih podatkov

Obrazec 3: kandidatura

Author: Informator Kgs

Share This Post On