Preklic občnega zbora

Pozdravljeni člani in članice,

obveščam vas, da preklicujem občni zbor, ki je bil sklican za četrtek,  30. 4. 2020 ob 18.00, in z njim tudi kandidacijski postopek za organe Kluba, svetnika v Zvezi ŠKIS in svetnika v Svetu ŠOLS. Volitve smatramo kot zelo pomembne in si prizadevamo, da bo nova ekipa efektivna in stabilna. Prav zaradi tega menimo, da v dani situaciji s Covid-19, vsi potrebujemo več časa za odločitve in uskladitve, ki bodo zadovoljile tako pravilnike in statut kot tudi podane želje članov kluba. Le-te nam namreč pomenijo največ.
 
Volitve bodo ponovno sklicane tekom tekočega meseca, upajmo, da tokrat zares v fizični obliki, kar je zaradi same izpeljave volitev za vse veliko lažje.

Želim vam veliko zdravja in vas lepo pozdravljam.

Sara Grmek

Author: Informator Kgs

Share This Post On