POTEK 1. IZREDNE SEJE OBČNEGA ZBORA KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV

Prva izredna seja Občnega zbora (v nadaljevanju OZ) Kluba goriških študentov (v nadaljevanju KGŠ), dne 30.4.2020 ob 18.00h bo, kot ste bili že obveščeni, potekala konferenčno na portalu Zoom. Za vstop na sejo uporabite sledeči link https://us02web.zoom.us/j/86224831617  Meeting ID: 862 2483 1617.

Za prijavo na sejo OZ morate vsi storiti naslednje:

  1. Naložite si brezplačno aplikacijo zoom.us na svoje računalnike
  2. Na meeting se prijavite preko zgornje povezave in sledite navodilom.

(!) POMEMBNO: pred tem morate imeti naloženo aplikacijo in sestanek odpreti v aplikaciji Zoom – ko vas bo ob kliku na povezavo sestanka brskalnik vprašal, ali “želite odpreti aplikacijo zoom.us”, kliknite “Odpri aplikacijo zoom.us”.

Po prijavi v e-OZ boste dobili obvestilo “Please wait, the meeting host will let you in soon”. Počakajte, v kolikor bo potrebno.

Da ne bi prišlo do zamud pa vas prosimo, da si dostop do aplikacije Zoom uredite že vnaprej.

Vsak član bo ob vstopu na konferenčno sejo na začetku moral izkazati svoje članstvo.

 Članstvo lahko izkaže:

  • S sliko obeh strani članske izkaznice, ki jo pošlje v chat na portalu Zoom
  • S sliko osebnega dokumenta, na katerem so pokriti vsi podatki razen slike, imena in priimka, ki jo prav tako pošlje na chat na portalu Zoom.

V primeru, da bo član članstvo izkazoval z osebnim dokumentom se bo njegovo članstvo preverilo v bazi članov 2019/2020.

Vsakega člana bomo ob pregledu njegove članske izkaznice ali osebnega dokumenta tudi pozvali, da odpre kamero in ga tako identificirali.

Prosim, da si sliko članske izkaznice oziroma osebnega dokumenta z omenjenimi pokritimi podatki pripravite vnaprej, da bo preverjanje članstva potekalo hitreje.

Na začetku seje bo predsednik delovnega predsedstva člane prosil, da svoje mikrofone vtišajo oziroma »dajo na mute«, da bo OZ lahko potekal nemoteno in brez šumenja mikrofonov prisotnih. V primeru, da bi član kadarkoli rad kaj povedal, spet vklopi svoj mikrofon in se tako vključi v pogovor.

Glede na to, da bo seja potekala konferenčno bo na začetku seje predlagan sklep v sprejem OZ in sicer, da bo glasovanje potekalo z dvigom rok in oddajo svojega glasu preko chata in ne z glasovalnimi kartončki.

Glasovanje glede predlaganega sklepa o načinu glasovanja, izvolitve delovnega predsedstva OZ KGŠ, potrditve dnevnega reda, potrditve Pravilnika o nabavi in potrditve Letnega poročila AJPES bo torej potekalo z dvigom rok in hkrati tudi z oddajo svojega glasu preko chat-a, slednje predvsem zaradi olajšanja dela pri štetju glasov. Na chatu bo predsednik delovnega predsedstva zapisal vsak predlagan sklep o katerem bodo člani glasovali. Glasovanje glede točke Razrešitev članov organov KGŠ z vseh funkcij bo potekalo tajno, dodatna navodila pa boste prejeli na sami seji OZ.

V primeru, da kateri od članov nima osebnega računalnika, telefona, tablice ali dostopa do interneta v času seje, naj nas o tem prosim obvesti na info@kgs.si. V takem primeru bomo članu ponudili, da se seje udeleži preko klubskih računalnikov oziroma klubskega wifi-ja, ki je dostopen na sedežu Kluba goriških študentov. Za kakeršno koli drugo vprašanje ali težavo z vstopom na samo sejo OZ nam lahko ravno tako napišete na info@kgs.si

Author: Informator Kgs

Share This Post On