Goriška dijaška Sekcija

Goriška dijaška sekcija je organizacija, ki združuje vse dijake novogoriških srednjih šol. Vodijo jo predstavniki posameznih šol (Šolskega centra Nova Gorica, Tehniškega šolskega centra, Srednje ekonomske in trgovske šole, Srednje Lesne šole Nova Gorica in Slovenskega šolskega centra Gorica (Italija)). Predstavnikom pri vodenju pomaga še 5 do 10 dijakov. Vsi ti skupaj sestavljajo upravni odbor Goriške dijaške sekcije, kateremu pri projektih pomagajo tudi drugi clani GDS-a. Clan GDS-a je lahko vsakdo, ki ima status dijaka.

S ČIM SE UKVARJA?
GDS skrbi predvsem za izobraževanje, šport in kulturo dijakov na Goriškem. Poleg tega seveda skrbi tudi za zabavo in druženje. Prizadeva pa si tudi za izboljšanje ucnega procesa na srednjih šolah.

KAKO DELUJE?
GDS deluje v okviru Kluba goriških študentov, ki jim nudi tako materialno pomoc, kot tudi potrebne nasvete. Z ostalimi dijaškimi skupnostmi in dijaki se GDS povezuje v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS), ki predstavlja krovno organizacijo vseh slovenskih dijakov

PREDSTAVNIK in PREDSEDNIK GDS-a v stiku z UO KGŠ:

Marko Gratton

Kontakt; gds@kgs.si