O KLUBU

Klub je prostovoljna, apolitična organizacija slovenskih in tujih dijakov in študentov, katerih namen je povezovanje, dodatno izobraževanje ter kulturno, športno in drugo udejstvovanje. Ima status študentske organizacije lokalne skupnosti v skladu z Zakonom o skupnosti študentov in pogoji, zajetimi v Študentski ustavi. Zavzema se predvsem za naslednje cilje: združevati dijake in študente goriške regije in tiste, ki se tam šolajo, zagotavlja pomoč pri uresničevanju njihovih interesov na različnih področjih, sodeluje z ostalimi dijaškimi in študentskimi organizacijami in združenji v Sloveniji in tujini, organizira srečanja dijakov in študentov, sodeluje pri razvoju življenja v lokalni skupnosti in drugo.

Klub je en aktivnejših študentskih klubov, njegove dejavnosti segajo na različna področja. Poleg tega, da se lahko njegovi člani športno in kulturno udejstvujejo, Klub sodeljuje z občinskimi institucijami in številnimi drugimi študentskimi klubi, pa tudi za zabavo je poskrbljeno. Tako po številu članov kot tudi dejavnostih se je najbolj racvetel v letih po osamosvojitvi, ko je bilo urejeno njegovo financiranje. Klub goriških študentov v današnji podobi vztraja od leta 1988.

Stran je namenjena izdajanju obvestil vodstva kluba, obveščanju članov kluba o dogajanju, sklicevanju dogodkov, javnemu informiranju dobrodelnega značaja, sodelovanju, izvajanju tematik okroglih miz, javnim razpravam vnaprej določenega načela in promoviranju zunanjih sodelavcev.

STATUT KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV
POSLOVNIK KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV
PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
TABELA EVIDENČNIH NAROČIL
AKT O IZVAJANJU POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
PRAVILNIK O NABAVI