O KLUBU

Klub je prostovoljna, apolitična organizacija slovenskih in tujih dijakov in študentov, katerih namen je povezovanje, dodatno izobraževanje ter kulturno, športno in drugo udejstvovanje. Ima status študentske organizacije lokalne skupnosti v skladu z Zakonom o skupnosti študentov in pogoji, zajetimi v Študentski ustavi. Zavzema se predvsem za naslednje cilje: združevati dijake in študente goriške regije in tiste, ki se tam šolajo, zagotavlja pomoč pri uresničevanju njihovih interesov na različnih področjih, sodeluje z ostalimi dijaškimi in študentskimi organizacijami in združenji v Sloveniji in tujini, organizira srečanja dijakov in študentov, sodeluje pri razvoju življenja v lokalni skupnosti in drugo.

Klub je en aktivnejših študentskih klubov, njegove dejavnosti segajo na različna področja. Poleg tega, da se lahko njegovi člani športno in kulturno udejstvujejo, Klub sodeljuje z občinskimi institucijami in številnimi drugimi študentskimi klubi, pa tudi za zabavo je poskrbljeno. Tako po številu članov kot tudi dejavnostih se je najbolj racvetel v letih po osamosvojitvi, ko je bilo urejeno njegovo financiranje. Klub goriških študentov v današnji podobi vztraja od leta 1988.

Stran je namenjena izdajanju obvestil vodstva kluba, obveščanju članov kluba o dogajanju, sklicevanju dogodkov, javnemu informiranju dobrodelnega značaja, sodelovanju, izvajanju tematik okroglih miz, javnim razpravam vnaprej določenega načela in promoviranju zunanjih sodelavcev.

STATUT KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV
POSLOVNIK KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV
FINANČNI PRAVILNIK
PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV 2020
ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV 2019
AKT O IZVAJANJU POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA