Novo vodstvo Kluba goriških študentov za mandatno obdobje 2019/2021

Klub goriških študentov je samostojna, nepridobitna in apolitična organizacija, ki jo že leta vodi skupnost mladih. Temeljna naloga kluba je popestriti in izboljšati študentsko življenje in ustvarjati kvaliteten vsakdanjik študentov, dijakov in ostale mladine. Zastopamo skupne interese goriških študentov in dijakov, jih zastopamo v javnosti in skrbimo za njihovo prepoznavnost. Tukaj smo zato, da zadovoljujemo njihovih potrebe in vseskozi izboljšujemo kakovost študentskega in dijaškega življenja. Naš namen je prostovoljno druženje in združevanje mladih ter organiziranje aktivnosti na podorčju izobraževanja, športa, kulture in sociale. S svojim delovanjem klub skrbi za prepoznavnost svojih članov, torej študentov in dijakov na območju Nove Gorice. Svoje poslanstvo uresničuje skozi sodelovanje s študenti in dijaki, partnerji ter ostalimi študentskimi klubi in organizacijami, saj menimo, da interdisciplinirano delovanje omogoča doseganje uspešnejših rezultatov.

Naša vizija je še naprej skrbeti za študente in dijake in jim vsakodnevno pomagati pri različnih vprašanjih in težavah. Želimo si še več povezovanja s člani kluba, saj smo prepričani, da lahko v klubu na različnih področjih pustijo velik pečat. Prav tako bomo v prihodnje usmerili svoje moči v  povezovanje z različnimi organizacijami, ki skrbijo za dobrobit mladih in v sodelovanju z njimi pripravili privlačne projekte za mlade.

Naši cilji so predvsem ponuditi članom kluba ob-študijske projekte s katerimi bodo lahko pridobili širok spekter izkušenj, kompetenc in veliko novih poznanstev. Želimo si ustvarjati kakovosten vsakdanjik študentov ter jim ponuditi raznolike, zanimive in poučne možnosti za preživljanje prostega časa. Predvsem pa v prihodnosti nameniti večji poudarek na področju izobraževanja, kulture in športa. Ponudili bomo možnost tako za formalno kot tudi neformalno izobraževanje ter možnost kaliti svoje sposobnosti pri organizaciji projektov ter s pomočjo tega nabirati reference in kompetence, ki bodo prišle zelo prav po študiji.

Zavedamo se, da je za vsakega študenta zelo pomembno,da se med študijskim letom tudi sprosti, zato bomo tudi v prihodnosti ohranili naše tradicionalne projekte kot je denimo Mesto mladih. Posebno pozornost bomo namenili različnim žanrom glasbe, predvsem pa kulturno polni kultni glasbi, saj smo mnenja, da v lokalnem okolju te glasbe za mlade primankuje. Mladim posameznikom želimo ponuditi možnost umetniškega izražanja in delovanja. .

Seveda na koncu ne smemo pozabiti tudi na naše dijake, ki se lahko s pomočjo starejših članov kluba lahko veliko novega na podorčju organiziranja različnih projektov naučijo. Želimo jih še bolj vključiti v samo delovanje in poznavanje kluba, jim ponuditi možnost izpeljave različnih projektov s katerimi bodo pridobili izkušnje za delovanje v prihodnosti.


Author: Informator Kgs

Share This Post On