MLADE KGŠ DRUŽINE

Na Klubu goriških študentov v sklopu razpisa ŠKISOVA ŠTORKLJA organiziramo projekt MLADE KGŠ DRUŽINE. Glavni cilj projekta je pomoč mladim študentskim družinam, za katere smo pripravili praktične pakete v pomoč študentom na začetku starševske poti.


Projekt MLADE KGŠ DRUŽINE traja od 18. 03. do 15. 04. 2021, praktične pakete pa prejmete vsi, ki se ob izpolnjevanju pogojev, prijavite. O načinu prejetja paketov boste obveščeni do najkasneje 16. 04. 2021. 


Na naš projekt se lahko prijavite, če izpolnjujete naslednje pogoje:

1. Ste starš in imate urejen status študenta ali študentke za študijsko leto 2020/21,

2. Ste starš, in imate urejeno stalno prebivališče v Upravni enoti Nova Gorica,

3. Ste starš in imate urejeno članstvo na Klubu goriških študentov za leto 2020/21, in

4. Starš, ki se prijavlja ob prijavi odda tudi kopijo izpiska iz rojstne knjige (tisti, ki otroka šele pričakujete pa lahko oddate zdravstveno potrdilo o nosečnosti, ki vam ga je izdal ginekolog).


Če imate več kot enega otroka, se lahko za oba prijavite kar na isti obrazec. Za vsakega prijavljenega otroka boste dobili po en paket. 
Prijava:

– Izpolnite ta obrazec in ga oddajte osebno na Info točki KGŠ ali priporočeno po pošti. Zaradi trenutnih ukrepov za zajezitev Covid-19, pa ga lahko oddate tudi elektronko na e-naslov info@kgs.si.

– Prijavi ne pozabite dodati kopijo izpiska iz rojstne knjige (ali zdravniško potrdilo).

Obrazec lahko oddate do najkasneje 15. 04. 2021.

Naslov, kamor lahko pošljete obrazec:
Klub goriških študentov

Trg Edvarda Kardelja 1

5000 Nova Gorica

s pripisom “Mlade KGŠ družine”


Vse prijave, ki bodo prispele na KGŠ do 15. 04. 2021 bodo obravnavane. KGŠ si pridržuje pravico do sprememb, v kolikor bo to potrebno. Pri obdelavi prijav, bo KGŠ deloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Za dodatna vprašanja in več informacij nas lahko kontaktirate na telefonski številki 031-323-090 ali po elektronskem naslovu info@kgs.si.

Author: Informator Kgs

Share This Post On