KGŠ-ov info študent: Štipendije za doktorski študij na European University Institute za leto 2017

Javni sklad razpisuje štipendijo za 1 vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2017/2018 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute, pri čemer zadnje leto financira EUI. Rok za oddajo prijav je torek 31. 5. 2017.

Za študijsko leto 2017/2018 štipendija vključuje:

– mesečno štipendijo vključno z dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 1.415,00 EUR

– enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za potne stroške.

Šolnina se ne plačuje.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je sreda 31. 5. 2017.

Vso dokumentacijo lahko dobite na sledeči povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-doktorski-studij-na-european-university-institute-za-leto-2017-221-jr/

Author: Skrbnik

Share This Post On