KGŠ-ov info študent: Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017

KGŠ-OV INFO ŠTUDENT: Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017

Letošnja novost je poseben razpis, namenjen kandidatom s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2016/2017. Besedilo razpisa je v nadaljevanju. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, se lahko prijavijo kadarkoli med študijskim letom. Rok, ki pa ga kandidati za sprejem subvencioniranega bivanja  ne smejo zamuditi, je 16. avgust 2016. Prošnjo za sprejem subvencioniranega bivanja morajo oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/bivanje/). Vsak kandidat lahko odda samo eno prošnjo. Rok za oddajo prošenj za podaljšanje bivanja je prav tako 16. avgust  2016. Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo študenti, ki so v študijskem letu 2015/16 bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in se niso izselili iz javnih ali zasebnih študentskih domov oziroma dijaških domov in niso prekinili nastanitvene pogodbe za bivanje pri zasebnikih. Prošnjo za podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/bivanje/). Tudi v tem primeru lahko vsak študent odda samo eno prošnjo. O načinih oddaje vloge, njenih obveznih prilogah in o zahtevanih pogojih, ki jih morajo kandidati, ki se prijavljajo, upoštevati, je podrobno navedeno v razpisu, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

Author:

Share This Post On