KGŠ-ov info študent: Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

Sklad je 24. 6. 2016 objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. Rok za oddajo vlog je za dijake 7. 9. 2016 in za študente 7. 10. 2016.
Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

Objava razpisa: 24. 6. 2016, spletna stran sklada in portal e-Uprava

Rok prijave: za dijake 7. 9. 2016
za študente 7. 10. 2016

Vrednost razpisa: 2.800.000,00 EUR

Predmet razpisa: prva dodelitev Zoisove štipendije (v nadaljevanju: štipendija) za posamezno raven izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017.

Štipendijo po tem razpisu lahko uveljavljajo tisti, ki:
-v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala;
-prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne.
Za dodelitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati ustrezen izjemni dosežek, ustrezen šolski ali študijski uspeh.
Kot šolski oz. študijski uspeh štejejo:
-zlata matura v Republiki Sloveniji ob prehodu iz srednje šole na študij,
-uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji ali
-ustrezna povprečna ocena.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu. Besedilo javnega razpisa in potrebni obrazci so na voljo na tej spletni strani, možno jih je prevzeti tudi osebno na javnem skladu v poslovnem času.

Oddaja vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija – novi«.

Dodatne informacije:
-na spletni strani javnega sklada v poglavju http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/ Zoisove štipendije
-na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si
-v času uradnih ur telefonsko na številkah 01 434 58 97 ali 01 434 10 83 ali
-osebno.

Author:

Share This Post On