IZPLAČILO SOLIDARNOSTNEGA DODATKA ŠTUDENTOM

Študentke in študenti, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujete po javnoveljavnih študijskih programih na višješolskih in visokošolskih programih redno ali izredno in imate stalno prebivališče v Sloveniji, boste upravičeni do solidarnostnega dodatka v januarju 2021! (Žal tiste študentke in študenti, ki ste vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na dan 19. 10. 2020, do dodatka niste upravičeni.)

OD ČETRTEKA 14. 01. 2021 DO NEDELJE 31. 01. 2021 boste morali oddati elektronsko vlogo preko e-obrazca na eUpravi.

Do 31. 01. 2021 boste dodatek dobili, če boste vlogo oddali do ponedeljka 25. 01. 2021 do polnoči.

Februarja 2021 pa boste dodatek dobili tisti, ki boste oddali vlogo med 26. in 31. 01. 2021.

Za podrobnejše informacije lahko obiščeš https://www.gov.si/novice/2021-01-11-vloge-za-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom-na-voljo-od-cetrtka-dalje/

14. 01. 2021 si nastavi opomnik, da vloge ne pozabiš oddati!

Author: Informator Kgs

Share This Post On