Obvestilo o objavljenih razpisih

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31. 5. 2017 Vrednost razpisa: 860.000,00 EUR Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje študijskih obiskov študentov, vpisanih na izobraževalne ustanove v Republiki Sloveniji, nosilke Erasmus listine za terciarno izobraževanje, v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov, Mobilnost v terciarnem sektorju, Projekt mobilnosti za študente (v...

Read More

KGŠ-ov info študent: Javni razpis štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 (210. javni razpis)

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Glavne spremembe, ki jih prinaša razpis, so zoženi nabor deficitarnih poklicev, pogoj, da bo vlagatelj vpisan v 1. letnik in razvrščanje vlog po uspehu. Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2016 do 20. 9. 2016. Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne...

Read More

KGŠ-ov info študent: Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017

Sklad je 24. 6. 2016 objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. Rok za oddajo vlog je za dijake 7. 9. 2016 in za študente 7. 10. 2016. Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 Objava razpisa: 24. 6. 2016, spletna stran sklada in portal e-Uprava Rok...

Read More

KGŠ-ov info študent: Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017

KGŠ-OV INFO ŠTUDENT: Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017 Letošnja novost je poseben razpis, namenjen kandidatom s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2016/2017. Besedilo razpisa je v nadaljevanju. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, se lahko prijavijo kadarkoli med študijskim letom. Rok, ki pa...

Read More

GORIŠKA KRVODAJALSKA AKCIJA

Klub goriških študentov, Mladinski center Nova Gorica in Rdeči križ smo tokrat združili moči in zopet pokazali, da imamo tudi mladi čut za sočloveka in smo pripravljeni priskočiti na pomoč tudi z darovanjem krvi. Če si že potrjen darovalec, potem tako ali tako veš, kako stvari potekajo, lahko pa za to plemenito dejanje navdušiš še druge. Več nas bo, več krvi bo! Tokrat je to za spremembo dobro 🙂...

Read More